Napisz do nas! kontakt@gastrobanda.com

W ramach „Akademii Inspiracji Makro” uczestniczyliśmy w szkoleniu „Zarządzanie standardami obsługi w restauracji”, którego prowadzącymi byli Adam Pawłowski oraz Patrycja Siwiec.

1677681670983
Zarządzanie standardami obsługi w restauracji - szkolenie 1

Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się, jakie procedury mogą ułatwić zarządzanie zespołem w restauracji. Wydarzenie miało miejsce podczas praktycznego warsztatu poświęconego tworzeniu manuali, czyli księgi standardów obsługi dla naszej restauracji.

Szkolenie to dostarczyło nam wiedzy na temat znaczenia manuala jako dokumentu, który gromadzi i definiuje zasady działania naszej restauracji. Jest to narzędzie, które pozwala nam utrzymać wysokie standardy obsługi klientów. Dowiedzieliśmy się, że manual to swoisty kodeks karny i cywilny naszej restauracji, stanowiący podstawę funkcjonowania organizacji. Dzięki niemu możemy wyznaczać klarowne oczekiwania i obowiązki dla naszych pracowników, co przyczynia się do zapewnienia im bezpieczeństwa w wykonywaniu swoich obowiązków.

Podkreślono również, że każdy lokal gastronomiczny powinien opracować własny manual, dostosowany do swojego rodzaju działalności i specyfiki. W trakcie szkolenia mieliśmy okazję pracować nad własnymi manualami, korzystając z laptopów, co umożliwiło nam stworzenie wersji elektronicznej dokumentu. Warsztat trwał od godziny 10:00 do 15:00 i był bardzo intensywny i pouczający.