Napisz do nas! kontakt@gastrobanda.com

Zbliżając się do końca roku, świadomi restauratorzy starają się wyciągnąć wnioski z minionych miesięcy, ocenić swoje osiągnięcia oraz przygotować się na jeszcze bardziej udany rok następny. Jednym z kluczowych narzędzi, które pomaga w tym procesie, jest remanent. To nie tylko sprawozdanie stanu zapasów, ale również ważne źródło informacji i inspiracji do ulepszenia działalności restauracji.

Remanent w restauracji
Podsumowanie roku: remanent w restauracji, czyli kluczowa analiza dla przyszłego rozwoju 1

Co to jest remanent w restauracji?

Remanent to szczegółowy zestawienie ilościowego stanu wszystkich produktów znajdujących się w magazynie restauracji na koniec okresu rozliczeniowego, czyli zazwyczaj na koniec roku. Obejmuje to wszystkie towary, od świeżych produktów spożywczych po wyposażenie restauracji. Remanent jest kluczowym elementem podsumowania roku, ponieważ daje jasny obraz tego, co było wykorzystane, co pozostało oraz gdzie można wprowadzić poprawki.

Aspekty, które powinny być uwzględnione w remanencie restauracji

 1. Inwentaryzacja stanu zapasów – Szczegółowa lista wszystkich produktów znajdujących się w magazynie wraz z ich ilością oraz wartością.
 2. Analiza rotacji zapasów – Ocena, jak szybko produkty są wykorzystywane oraz czy nie ma nadmiaru lub niedoborów konkretnych produktów.
 3. Terminy ważności – Sprawdzenie terminów przydatności produktów i śledzenie ilości produktów, które bliskie są daty wygaśnięcia.
 4. Analiza strat – Określenie powodów, dla których produkty uległy zmarnowaniu lub zostały zmarnowane, aby uniknąć tego w przyszłości.
 5. Wartość zapasów – Obliczenie wartości towarów znajdujących się w magazynie na koniec roku, co pomaga w planowaniu budżetu na kolejny okres.

Kalkulacja aktualnych kosztów i przychodów

Podczas remanentu w restauracji roku w restauracji niezwykle istotne jest dokładne zbadanie aktualnych kosztów i przychodów. Kalkulacja stanowi kluczową część procesu oceny zdrowia finansowego restauracji. Analiza finansowa powinna obejmować:

 1. Koszty operacyjne – Tutaj wchodzą wszystkie wydatki związane z prowadzeniem restauracji, w tym zakup produktów spożywczych, wynagrodzenia personelu, opłaty za prąd czy gaz, koszty utrzymania lokalu, opłaty za usługi zewnętrzne itp.
 2. Przychody – Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, takich jak przychody z menu, usługi cateringowe, wydarzenia specjalne czy inne dodatkowe źródła przychodów.

Przeprowadzenie kalkulacji pomoże w zidentyfikowaniu, czy restauracja osiągnęła zamierzone cele finansowe, a także w znalezieniu obszarów, w których można wprowadzić poprawki w celu zwiększenia rentowności.

Opinie Gości jako cenne źródło informacji

Do remanentu restauracji warto dodać przeglądanie opinii i opinii gości z ostatnich miesięcy jest niezwykle wartościowe. To bezpośrednie informacje zwrotne od osób, które doświadczyły obsługi i oferty restauracji. Analiza tych opinii może dostarczyć istotnych wskazówek dotyczących tego, co należy poprawić, jakie aspekty doceniają lub czego mogą oczekiwać w przyszłości. To świetny sposób na doskonalenie obsługi i dostosowanie oferty do potrzeb klientów.

Postawienie nowych celów na nadchodzący rok

Wychodząc z podsumowania roku, ważne jest postawienie nowych celów na nadchodzący okres. Cele mogą obejmować:

 1. Rozwój menu – Poszerzenie oferty kulinarnej, wprowadzenie nowych dań lub adaptacja menu do zmieniających się preferencji klientów.
 2. Inwestycje w szkolenia dla personelu – Poprawa jakości obsługi klienta poprzez szkolenia, które pomogą personelowi doskonalić umiejętności i podnieść standardy restauracji.
 3. Poszerzenie oferty eventowej – Planowanie wydarzeń tematycznych, imprez okolicznościowych lub specjalnych promocji, które przyciągną nowych klientów i zachęcą do częstszych odwiedzin.

Nowe cele stanowią inspirację i motywację dla zespołu, pomagając skupić się na przyszłych sukcesach i doskonaleniu restauracji.

Kalkulacja aktualnych kosztów i przychodów, analiza opinii gości oraz wyznaczenie nowych celów stanowią kluczowe kroki podczas podsumowywania roku w restauracji. Te działania pomagają nie tylko w zrozumieniu obecnej sytuacji, ale także w przygotowaniu się do przyszłych wyzwań i osiągnięć.

Wyciąganie wniosków i planowanie na przyszłość

Po dokładnej analizie remanentu można wyciągnąć wiele cennych wniosków, które pomogą w ulepszeniu działalności restauracji w nadchodzącym roku:

 1. Optymalizacja zamówień – Dzięki analizie rotacji zapasów można dostosować procesy zamówień, minimalizując nadmiarowe zakupy i redukując straty.
 2. Usprawnienie zarządzania zapasami – Podsumowanie terminów ważności pomoże w lepszym planowaniu wykorzystania produktów, unikając marnotrawstwa.
 3. Poprawa oferty menu – Analiza, które dania cieszyły się największym zainteresowaniem klientów, pomoże w dostosowaniu oferty do potrzeb rynku.
 4. Inwestycje w szkolenia personelu – Jeśli zidentyfikowano obszary wymagające poprawy, szkolenie personelu może znacznie zwiększyć wydajność i jakość usług.

Podsumowanie

Podsumowując, remanent w restauracji to nie tylko rachunek ilościowy, ale także narzędzie do rozwoju. Analiza danych, wyciąganie wniosków i działania mające na celu ulepszenie procesów to kluczowe elementy skutecznego podsumowania roku. Wykorzystując informacje z remanentu, restauratorzy mogą w pełni zrozumieć swoją działalność, unikać błędów z poprzednich okresów i podejmować trafne decyzje dla sukcesu w kolejnym roku.

Przygotujmy się więc na nowe wyzwania i możliwości, które niesie ze sobą kolejny rok!


Artykuł ten ma na celu podkreślenie znaczenia remanentu w procesie podsumowania roku w restauracji oraz wykorzystania tych informacji do ulepszania i rozwijania biznesu w kolejnym okresie. Warto zawsze dostosować takie wnioski i analizy do konkretnej sytuacji danej restauracji. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wykonaniu remanentu w restauracji lub chciałbyś wyciągnąć z niego merytoryczne wnioski wraz z konkretnymi krokami jak ulepszyć działanie w restauracji – napisz do nas.